Realizace

Realizace slunečních elektráren na klíč jsou postaveny na partnerství s významnými odborníky na danou tematiku. Ilumine spolupracuje s předními evropskými výrobci a dodavateli technologických součástí slunečních elektráren.

Naše partnerství zaručuje kvalitní realizaci v situacích, ve kterých mají naši zahraniční partneři více zkušeností.
Ilumine dodává sluneční elektrárny všech velikostí. Od nejmenších až po projekty rozsahu několika mega wattů nominálního výkonu.

Ilumine, ve spolupráci s partnery poskytuje komplexní servis…

  • Dodávka kompletní technologie a konstrukčního materiálu.
  • Montáž a zapojení technologie včetně odborných posudků.

Mezi počáteční dohodou o spolupráci a začátkem komerčního provozu je také mnoho administrativních kroků, kterými je nutné projít. V rámci dodávek nabízíme…

  • Jednání s místně příslušnou distribuční společností o připojení sluneční elektrárny.
  • Jednání s regulačním úřadem o vydání licence na výrobu elektřiny.
  • Jednání se stavebními a ekologickými úřady.
  • Jednání s budoucím odběratelem případných přebytků o jejich odkupu. 
 
Copyright 2009 Ilumine