Výhodnější investování

Pokud přemýšlíte, jak výhodně a s minimálním rizikem investovat úspory, volný kapitál anebo máte vhodný pozemek či střechu pro instalaci sluneční elektrárny a zároveň chcete přispět k ochraně životního prostředí, pak jste na správném místě!

Ilumine vám navrhne vhodné využití vašeho vkladu, které vám přinese nesporné výhody:

Pro investory:

  • Výplatu ročního podílu na zisku ve výši až od 10% do 50% vložených prostředků, v závislosti na výši zadlužení a nákladech dluhové služby v daném roce. 
  • Návratnost vložených prostředků (vnitřní výnosové procento) se pohybuje v rozmezí mezi 20% až 40% v průběhu 20ti let.
  • Po dobu dvaceti let bude vaše investice splacena několikanásobně.
  • Bude vytvořena účelová společnost a investor se stane jejím podílníkem.
  • Díky zákonné garanci vykupování zelené energie po dobu 20 let je riziko takové investice téměř nulové.


Pro majitele ploch a volných střech:

  • Plocha bude objektivně ohodnocena a navržena roční cena pronájmu, nebo použita jako vklad do společného (účelově založeného) podniku
  • Majitelé střech, kteří nechtějí investovat do vlastní elektrárny mohou střechu pronajmout. Kompenzace proběhne formou ročního pronájmu anebo nabídkou vyrobené elektřiny za zvýhodněných podmínek. 
 
Copyright 2009 Ilumine