Zvýšit výkonnost podnikání

Pokud vás trápí vysoké faktury za elektrickou energii anebo nedostatek provozního kapitálu na překlenování krátkodobých závazků, či chcete přispět svým dílem k ochraně životního prostředí, jste na správném místě.
Podmínkou je, že disponujete vlastní budovou či budovou v dlouhodobém pronájmu s minimálně zastíněnou střechou nebo jinou vhodnou plochou pro instalaci sluneční elektrárny.

Ilumine team vám navrhne, realizuje, integruje a bude provozovat nový zdroj elektrické energie. Zdroj, využívající sluneční záření k výrobě elektrické energie. Zdroj, který vám přinese nesporné výhody:

  • Snížení nákupu elektrické energie od distribuční společnosti až o 80%. Faktura za elektřinu může tak poklesnout až o 50% v závislosti na pevných platbách za rezervaci příkonu.
  • Díky dvacetiletému státnímu programu na podporu výroby zelené energie získáte za každou vyrobenou kWh téměř 12 Kč. Při instalaci elektrárny na střechu průmyslového objektu s využitelnou plochou 1000m2 (65kWp) může tento příspěvek dosáhnout až 700 tis. Kč ročně.
  • Financování projektu sluneční elektrárny lze využít komerčního úvěru. Zpravidla postačí 10 až 30% vlastních prostředků. Výše vašeho vkladu do projektu o výkonu například 65kWp se bude pohybovat od 600tis Kč do 2mil. Kč.
  • Návratnost těchto prostředků je už 6let. Celkové se vložené prostředky vrátí více než 6krát!
  • Vnitřní výnosové procento (IRR) vlastních prostředků lze dosáhnout až 20%
  • Příjmy z provozování sluneční elektrárny jsou osvobozené od daně z příjmu na prvních pět let provozu. Po skončení daňových prázdnin lze odepsat investici do solární technologie během dalších pěti let.

Případovou studii realizace sluneční elektrárny na průmyslovém objektu najdete zde

Pokud jste majitelem rodinného domu či členem bytového družstva nebo sdružení vlastníků bytového domu anebo investorem a přemýšlíte o realizaci sluneční elektrárny, pojďte sem (pro domácnosti), nebo sem (pro investory)

1 / 5       
Případová studie
case studies for business
 
 
Copyright 2009 Ilumine