Poradenství

Víte, že výroba “zelené“ energie z obnovitelných zdrojů (včetně slunce) je budoucnost, kterou podporuje Evropa i národní vlády…

 • Státní podpora spočívá v nastavení a garanci výkupních cen energie na dvacet let. Výkupní cena je nastavena tak, aby se bezpečně vrátily (nemalé) vložené prostředky.
 • Energii, kterou vyrobíte ve vlastní elektrárně lze spotřebovat v objektu a tím docílit značných úspor.
 • Ve vybraných regionech lze získat dotaci na výstavbu sluneční elektrárny.
 • Do roku 2020 se Česko zavázalo pokrýt 13 procent vlastní spotřeby energií z obnovitelných zdrojů.

Víte, že výrobou vlastní energie lze nejen ušetřit, ale také vydělat více peněz…

 • Za každou vyrobenou “zelenou” kWh vám distribuční společnost zaplatí buď garantovanou výkupní cenu nebo tzv. zelený bonus.
 • Pokud vyrábíte elektřinu například na střeše vlastního domu nebo výrobní haly, je výhodnější uplatnit zelený bonus a vyrobenou elektřinu spotřebovat. Tím podstatně uspoříte za energii, kterou byste museli jinak nakupovat. Vlastní spotřeba však nemá žádný vliv na inkasovaný zelený bonus. Protože tento je závislý pouze na výrobě! Aby toho nebylo málo, tak je možné prodat přebytky některému z obchodníků s elektřinou – ať už tomu, který vám dodává energii, nebo komukoli jinému. Na trhu jich je dost.
 • Pokud hodláte vyrábět na “zelené louce” (někdy i doslova) bývá vhodnější uplatnit garantovanou výkupní cenu. Tím odpadne dost papírování a výnosy lze lépe modelovat. Ovšem pozor, režim výkupu je možné každý rok měnit, takže, pokud na louce v budoucnu přibude obydlí, můžete v klidu užívat vlastní energii a ještě dostanete příspěvek k důchodu.

Víte, že současná technologie dosahuje parametrů, které odpovídají mezinárodním standardům a jsou certifikovány uznávanými autoritami...

 • Výrobce solárních panelů obvykle zaručuje maximální pokles výkonu v průběhu 25 let na 80 procent.
 • I když většina solárních panelů pochází z Asie, většinou mají v Evropě zastoupení které „garantuje“ garance.

Víte, že investice do sluneční energie je téměř bez rizika? Vědí to i banky i soukromí investoři a proto se nebojte, že přes přetrvávající finanční a hospodářskou krizi vás nechají na holičkách, pokud nemáte vlastní prostředky…

 • Banky poskytují buď úvěr nebo lze financovat formou leasingu. Obojí na dobu až 15 let.
 • Investoři nahlíží na investice do obnovitelných zdrojů jako jeden z mála pevných bodů v této dramatické době. Volný kapitál je omezený, ale není nedostupný. Ilumine má k němu přístup.
 • Menší projekty elektráren na střechy obytných domů je vhodné financovat úvěrem ze stavebního spoření.
 • Obce a města, která disponují volným prostranstvím pro stavbu sluneční elektrárny mohou také přispět svým dílem do společných projektů.


Základem úspěšného dokončení projektu je jeho kvalitní příprava. Dvojnásob to platí u takto finančně náročných projektů. Ilumine vždy dbá na individuální přístup k potřebám klientů. Věříme, že pouze takto lze maximalizovat celkový přínos vložených prostředků.


Ilumine ve spolupráci s partnery vám poskytne komplexní poradenství…

 • Předběžné osobní konzultace a prohlídka objektu
 • Zpracování studie proveditelnosti včetně hrubého návrhu elektrárny, modelování výnosů a odhad úspor, volba vhodného režimu výkupu, způsob financování a indikativní výše investice a její návratnost
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace
 • Vypracování energetického auditu
 • Zpracování podkladů pro poskytnutí úvěru a pomoc při jednání s bankami
 • Zpracování podkladů pro stavební povolení

Ve spoluprací s našimi finančními partnery navrhneme ideální způsob získání a užití peněz 
 
Copyright 2009 Ilumine